NYHET! Hyaluronsyra för humant bruk

EvaVet och HA-MED. – Hyaluronsyraprodukter för både djur och människa

Välkommen till EvaVet


Nyheter

Samarbete med HA Biocare

Eva Vet samarbetar nu med HA Biocare som kommer att ansvara för distributionen av Conquer och Chondrogen samt hyaluronsyra för hund (Complete) och för människa (Artro-Go) till veterinärer och veterinärkliniker samt Apotek. För beställning av humantabletter besök hemsidan www.ha-biocare.com och för beställning av veterinärprodukterna gå in under flik veterinärinloggning eller under återförsäljare på denna sida.  
Läs Mer

Minska slitage av din hästs leder – Ge Conquer varje dag

Här följer ett referat från en klinisk studie i syfte att förebygga hälta hos tävlande galoppörer genom att oralt administrerat Conquer® under 2 månader: Studien utfördes av veterinärer på Djursjukhuset Rood and Riddle i Kentucky och har publiserats av veterinär Scott Pierce (se nedan)   26 galoppörer i aktiv tränings- och tävlings kondition ingick i studien. 13 hästar randomiserades till behandlingsgrupp och fick 100 mg hyaluronsyra oralt/dag och 13 hästar randomiserades till att få placebo…
Läs Mer

Fältförsök med oral hyaluronsyra till travhästar i träning

Kliniskt randomiserat, placebo kontrollerat fältförsök hos unghäst tränare Mats Broman, Åmotfors 16 travhästar (8 ston, 8 hingstar) i åldern 18 månader ingick i försöket. Hästarna köptes in som ettåringar i augusti och följde under ca 1år ett grund träningsprogram hos unghästtränare Mats Broman i Åmotfors. I juli året efter gick de in i träning hos Stall Goop. Då var de väl förberedd för premie- och kvallopp. Hästarna som ingick i försöket befanns sig på sista…
Läs Mer

Då hästen tränas bibehålls den normala ledfunktionen…

I en vetenskaplig studie har man visat att galopphästar i träning som samtidigt fick Conquer 200 Pro oralt dagligen, bibehöll normala ledfunktion i högre grad jämfört med de hästar som fick overksam placebo gel. Detta resulterade att hästarna höll formtopparna längre, kunde tävla mer och var friskare under hela studietiden. Pierce S. (2005) Efficacy of Orally Administered Sodium Hyaluronate gel in The Racing Thoroughbred. In: Hyaluronan Structure, Metabolism, Biological Activities, Therapeutic Applications. Balazs, E.A.…
Läs Mer