Glukosamin tas upp olika i hästens tarm

Glukosaminsulfat tas lättare upp via hästens tarm jämfört med glukosaminhydroklorid.
En högre koncentration av glukosamin  kunde uppmätas i ledvätskan hos hästar som fått
glukosaminsulfat i fodret  jämfört med hästar som fick glukosaminhydroklorid.
Dessa resultat publiserades i en vetenskaplig artikel 2008.

”Comparison of pharmacokinetics of glucosamine and synovial fluid levels following
administration of glucosamine sulphate or glucosamine hydrochloride”.
Meulyzer M, Vachon P, Beaudry F, Vinardell T, Richard H, Beauchamp G, Laverty S.
Osteoarthritis Cartilage. 2008 Sep;16(9):973-9.