I en vetenskaplig studie har man visat att galopphästar i träning som samtidigt fick Conquer 200 Pro oralt dagligen, bibehöll normala ledfunktion i högre grad jämfört med de hästar som fick overksam placebo gel. Detta resulterade att hästarna höll formtopparna längre, kunde tävla mer och var friskare under hela studietiden....
Läs Mer