Samarbete med HA Biocare

Eva Vet samarbetar nu med HA Biocare som kommer att ansvara för distributionen av Conquer och Chondrogen samt hyaluronsyra för hund (Complete) och för människa (Artro-Go) till veterinärer och veterinärkliniker samt Apotek. För beställning av humantabletter besök hemsidan www.ha-biocare.com och för beställning av veterinärprodukterna gå in under flik veterinärinloggning eller...
Läs Mer

Minska slitage av din hästs leder – Ge Conquer varje dag

Här följer ett referat från en klinisk studie i syfte att förebygga hälta hos tävlande galoppörer genom att oralt administrerat Conquer® under 2 månader: Studien utfördes av veterinärer på Djursjukhuset Rood and Riddle i Kentucky och har publiserats av veterinär Scott Pierce (se nedan)   26 galoppörer i aktiv tränings-...
Läs Mer

Fältförsök med oral hyaluronsyra till travhästar i träning

Kliniskt randomiserat, placebo kontrollerat fältförsök hos unghäst tränare Mats Broman, Åmotfors 16 travhästar (8 ston, 8 hingstar) i åldern 18 månader ingick i försöket. Hästarna köptes in som ettåringar i augusti och följde under ca 1år ett grund träningsprogram hos unghästtränare Mats Broman i Åmotfors. I juli året efter gick...
Läs Mer

Då hästen tränas bibehålls den normala ledfunktionen…

I en vetenskaplig studie har man visat att galopphästar i träning som samtidigt fick Conquer 200 Pro oralt dagligen, bibehöll normala ledfunktion i högre grad jämfört med de hästar som fick overksam placebo gel. Detta resulterade att hästarna höll formtopparna längre, kunde tävla mer och var friskare under hela studietiden....
Läs Mer

Glukosamin tas upp olika i hästens tarm

Glukosaminsulfat tas lättare upp via hästens tarm jämfört med glukosaminhydroklorid. En högre koncentration av glukosamin  kunde uppmätas i ledvätskan hos hästar som fått glukosaminsulfat i fodret  jämfört med hästar som fick glukosaminhydroklorid. Dessa resultat publiserades i en vetenskaplig artikel 2008. ”Comparison of pharmacokinetics of glucosamine and synovial fluid levels following administration of glucosamine...
Läs Mer

Samarbete mellan Evavet och Kinetic

Genom ett samarbete mellan Evavet och Kinetic Technologies kan vi nu presentera förbättringar för såväl Conquer som Chondrogen. Båda produkterna har fått en kraftigt förhöjd koncentration Hyaluronsyra. Våra nya produkter är: Conquer® 200 PRO Hyaluronsyra koncentrationen är ökad till 200 mg/15 ml (tidigare 100 mg/15 ml). Chondrogen® 100 PRO Hyaluronsyra...
Läs Mer