Då hästen tränas bibehålls den normala ledfunktionen…

I en vetenskaplig studie har man visat att galopphästar i träning som samtidigt fick Conquer 200 Pro oralt dagligen, bibehöll
normala ledfunktion i högre grad jämfört med de hästar som fick overksam placebo gel. Detta resulterade att hästarna höll formtopparna
längre, kunde tävla mer och var friskare under hela studietiden.

Pierce S. (2005) Efficacy of Orally Administered Sodium Hyaluronate gel in The Racing Thoroughbred.
In: Hyaluronan Structure, Metabolism, Biological Activities, Therapeutic Applications. Balazs, E.A. and Hascall, V.C. (eds)
Matrix biology Institute, New Jersey, USA, pp 519-522.