Fältförsök med oral hyaluronsyra till travhästar i träning

Kliniskt randomiserat, placebo kontrollerat fältförsök hos unghäst tränare Mats Broman, Åmotfors

16 travhästar (8 ston, 8 hingstar) i åldern 18 månader ingick i försöket. Hästarna köptes in som ettåringar i augusti och följde under ca 1år ett grund träningsprogram hos unghästtränare Mats Broman i Åmotfors. I juli året efter gick de in i träning hos Stall Goop. Då var de väl förberedd för premie- och kvallopp. Hästarna som ingick i försöket befanns sig på sista delen av grundträningsperioden (vecka 3-15) när försöket startades. Hästarna randomiserades utifrån kön till kontrollgrupp eller behandlingsgrupp så att varje grupp innehöll 4 ston och 4 hingstar. De behandlade hästarna fick 100 mg hyaluronsyra i fodret dagligen i samband med utfodring. Kontrollgruppen fick overksam behandling (placebo). Försöket startades vecka 3 med en vilovecka då behandlingen med hyaluronsyra sattes in. Försöket pågick i 12 veckor och avslutades vecka 15.

Läs hela studien här