FAQ

Q?Hur vet jag att produkterna innehåller det som står på etiketten?
A.

Råvaruinnehållen i våra produkter är
kvalitetssäkrade vilket innebär en garanti för innehållet.
Produkterna är tillverkad enligt Good Manufacturing Practice
(GMP) som är ett kvalitetssytem utfärdat av US Food and
Drug Administration.

Kvalitetssystemet reglerar tillverkning, förpackning, lagring,
och etikettering av produkterna och är till för att garantera
att produkten är effektiv och ofarlig.

Q?Kan man ge hyaluronsyra till dräktiga och lakterande ston?
A.

Vi har inga studier som är utförda på dräktiga och lakterande ston.

När erfarenhet saknas bör man avstå att ge

Q?Utgår det någon karens inför tävling när man använder Conquer 200 Pro eller Chondrogen 100 Pro till sin häst?
A.

Produkterna är godkända produkter av Jordbruksverket och får säljas som fodertillskott.

Karenstiden för Chondrogen är 96 timmar före tävling. Karenstiden för Conquer är 0 timmar.

Q?Var kan man köpa Conquer 200 Pro respektive Chondrogen 100 Pro ?
A.

Produkterna  säljs via veterinärer, djursjukhus och hästkliniker samt auktoriserade återförsäljare (se under flik Återförsäljare).

Conquer 200 Pro samt Chondrogen 100 Pro är godkända produkter av ATG´s veterinärråd och säljs idag på de flesta ATG kliniker.

 

Q?När kan man ge Conquer 200 Pro och Condrogen 100 Pro till sin häst?
A.

Exempel där produkterna kan ges dagligen till hästar är:

  • efter ledbehandlingar
  • efter ledoperationer
  • som tränas och tävlas hårt