Hyaluronsyra

 

Hyaluronsyra är en polysackarid uppbyggd av ett stort
antal repeterande disackaridenheter, förenade med glykosbindningar
(se bild).

Hyaluronsyra (hyaluronan samt natriumhyaluronate) (HA) förekommer naturligt i höga koncentrationer i ledbrosk, ledvätska, navelsträng och i ögat hos djur och människa. I ledbrosket bildas HA av broskcellerna och i ledvätskan av ledkapselcellerna och utgör där en viktig komponent för ledens normala funktion.

 

Hur fungerar hyaluronsyra?
Hyaluronsyra kan binda ett stort antal vattenmolekyler och är en viktig komponent i normal ledvätska.
Den är segflytande till konsistensen samt har en hög viskositet som på så sätt verkar stötdämpande vid belastning.
Hyaluronsyra har även som uppgift att bidra till att transportera näringsämnen till brosket och att öka borttransporten av slaggprodukter från brosket.

Hur tas hyaluronsyran upp från tarmen?
I tarmen finns det specifika receptorer (CD44 receptorer) som tar upp  hyaluronsyra till blodet.

Hur når hyaluronsyran leden?
Via blodet når hyaluronsyramolekylen leden och fäster där på specifika CD 44 receptorer i ledkapseln.